Rodzina

Postępowanie jest u komornika – jak wygląda egzekucja?

0

Wyzwaniem dla komornika jest odzyskiwanie w imieniu wierzycieli długów od nierzetelnych kontrahentów. Komornik z racji funkcji zobowiązuje się egzekucji długów za pomocą środków przymusu np. oplombowanie i zlicytowanie majątku dłużnika. Należy mieć świadomość, że komornik funkcjonuje dzięki wyrokom sądu.

Bez tytułu wykonawczego nie zacznie się egzekucja

Potrzeba decyzji wymiaru sprawiedliwości –  od tej chwili można rozpocząć ściganie wierzyciela. Umożliwi to tytuł egzekucyjny, jedyny dokument, który stwierdza konieczność uregulowania orzeczonego świadczenia przez zadłużonego. Należy go uzupełnić o klauzulę wykonalności, ostatecznie [uprawniającą komornika do działania.

Czy komornik może zlicytować co mu się podoba?

Komornik nie oddaje się samowoli, dzięki temu zdecydowanie musi pracować razem z wierzycielem. Jego czynności nieodmiennie powinny być na poziomie tego, co wnosi wierzyciel. Na początku pojawia się wniosek od wierzyciela, który oznajmia, co powinien zrealizować komornik, by zaspokoić wierzytelność.

Przystępując do zajęcia komornik ma prawa zabezpieczyć poszczególne składniki:
– ruchomości, które spienięża w trakcie licytacji komorniczej.
– nieruchomości, które zostaną odebrane przez zlicytowanie.
– dochody stanowiące wynagrodzenie, chociaż z pewnymi wyłączeniami. Pensja minimalna – podlega ochronie i nie będzie przejęta przez komornika. Przy zadłużeniu alimentacyjnym komornik zajmuje 3/5 wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i w tym przypadku minimalne wynagrodzenie nie podlega ochronie.
– emeryturę lub rentę w wymiarze 1/4.
– walory na koncie jednak bez kwoty do wysokości trzech kwot miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce bez nagród z zysku.
akcje lub udziały.

Co zrobić, by obronić się przed komornikiem?

Praktycznym środkiem na niebezpieczeństwo zlicytowania jest formalne oddłużenie. Składając wniosek do sądu najłatwiej o bezpieczną tzw. upadłość konsumencką. Wiele kancelarii prowadzi podobne sprawy, dlatego powinno wystarczyć wstukanie do wyszukiwarki pojęcia „upadłość konsumencka łódź” (lub dowolne miasto, ważne, by wpaść na trop blisko swojego adresu). Warto wiedzieć, że sam wniosek o upadłość konsumencką nie zawiesza egzekucji komorniczej. Jedynie formalnie dokonany werdykt o przyznaniu statusu upadłości daje prawo do zawieszenia zajmowania komorniczego. Ogłoszenie upadłości  nie przywróci wcześniej odebranych i zlicytowanych składników majątku. To i tak dobra wiadomość dla osób z długami zaległościami.

boryna

Heroiczna ochrona własnej nieruchomości

Previous article

Jak kształtować relacje w toksycznym związku

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Rodzina