Firma

Jak masz prawo legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

0

Czy powinniśmy dochować jakichś procedur formalnych, podając
powody zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak całość
prezentuje się od strony prawnika. Nagminnie zdarzają się przypadki takiego
rozwiązania stosunku pracy przez zarządzającego firmą, bez wiedzy, czy
zezwalają na to przepisy prawa. Mamy i odwrotną stronę tych spraw – zgłasza się
do biura wielu zwolnionych pracowników mających argumenty, że zwolnienie nie
miało żądnych podstaw. Kto ma najczęściej rację?

Co tak naprawdę oznacza zwolnienie bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie niezawodną procedurą szybkiego i skutecznego powrotu
do stanu pierwotnego potrafi być bezpośrednia rozmowa – pierwszy etap radzenia
sobie w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika, do których należy nagminne
opuszczanie miejsca pracy. Kiedy jednak nie przynosi to skutku, jeszcze jednym
ruchem są upomnienia dyscyplinujące z wymienieniem dokładnych powodów lub
epizodów z udziałem pracownika, na początku w ustnie, następnie na piśmie.
Rozmawiając na ten temat z prawnikiem powinieneś zorientować się, że wolno
pominąć pierwsze ostrzeżenie, gdy okoliczności uzasadniają wydanie ostrzeżenia
o poziomie wyższym. Ciągłe niewłaściwe postępowanie pracownika doprowadzi
ostatecznie do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie przyczyny tego
„niewłaściwego postępowania”.

Kiedy jest możliwe zwolnienie w trybie natychmiastowym?

To nie koniec – bardzo poważne problemy związane z
zachowaniem, takie jak złodziejstwo lub dyskryminująca agresja słowna i
fizyczna, są zazwyczaj brane za rażące wykroczenie, na podstawie którego
pracownik powinien zostać zwolniony bez wypowiedzenia. Rażące stwierdzenie
niedopuszczalnego zachowania skutkuje zwolnieniem pracownika, tj. z opcją bez
wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi zapamiętać, iż żadne nawet najgorsze
postępowanie pracownika nie tłumaczy pominięcia którejkolwiek części procedury
zwolnienia. By uniknąć ewentualnego pomyłki i nie wejść w konflikt z kodeksem
pracy umieść w wyszukiwarce adwokat prawo pracy
Łódź
, Warszawa czy Poznań by rozstrzygnąć tę kwestię w obecności
specjalisty. Bez względu na wszystko – zatrudniający muszą za każdym razem zachowywać
się zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.

boryna

Dobre usługi prawnicze – zasięg również koszty

Previous article

Detektory CO2 – cóż warto o nich wiedzieć?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Firma