Różności

Gdy przekracza się próg zakładu karnego…

0

Gdy ktoś ląduje w więzieniu, musi wziąć pod uwagę, że poza naturalnym w tej sytuacji pozbawieniem wolności, będzie zmuszony poradzić sobie ze zmianą otoczenia, ponieważ cele w polskich więzieniach nie należą do najlepszych w Europie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpośrednio po przybyciu do więzienia, delikwent spotka się z drobiazgową rewizją, by można było upewnić się, że nie wnosi na teren zakładu niczego, co zagrażałoby bezpieczeństwu. Po wszystkim następuje spotkanie z więziennym wychowawcą i poinformowanie o zasadach i prawach, jakie mu przysługują. Jedna z kluczowych zasad brzmi następująco: gdy spotka go coś, co zagraża jego życiu lub zdrowiu, powinien zdecydować się na zawiadomienie o tym personelowi więzienia. Jednak w realiach za kratami rzeczywistość, niestety, nie jest taka, jakby się wydawało i niełatwo funkcjonować w więzieniu, gdy wypełnia się ten punkt regulaminu.

Skazany też nie jest pozbawiony praw

Prawa więźnia – nawet jeśli komuś to nie na rękę – są czymś potrzebnym, a nawet niezbędnym. Choć większości społeczeństwa wydaje się to niesprawiedliwe, są dla osadzonego kierunkowskazem do próby powrotu do uczciwego życia po odsiadce, by nie trafić ponownie na ścieżkę kryminalnych procederów. Wymieńmy tu choćby prawo do poszerzania horyzontów umysłowych, edukacji i prac artystycznych, podobnie jak prawo do indywidualnych lub zbiorowych zajęć k-o i sportowych, a także dostęp do prasy, książek, radia i telewizji. Jeśli wybrać inaczej, nastąpi odcięcie osadzonego od normalnego świata, co uczyni praktycznie niemożliwym powrót do normalności, gdy będzie umieć tylko to, czego nauczy się za kratami i pozostanie mu jedynie powrót do celi.

Gdy nie przestrzega się praw więźnia…

Następnym prawem przysługującym więźniowi jest możliwość kontaktu z prawnikiem. Wystarczy wpisać adwokat łódź prawo karne, by zorientować się, ilu prawników zajmuje się prawem karnym i poprawą bytu więźniów. Nie zawsze bywa to uzasadnione, ale nie można odciąć więźniów od takiego prawa, bo nigdy nie wiadomo, kiedy naprawdę będzie trzeba interweniować.

boryna

Jak poradzić sobie ze stresem?

Previous article

Kupujemy przedsionek dedykowany przyczepie kempingowej?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Różności